top of page

 

Årsmøtet i Karmøy Hundeklubb 2023
Blir avholdt mandag 13.mars, klokken 18.00
Sted: Karmøy kulturhus, 3. etasje

 

Forslag til saker som skal behandles av årsmøtet må være sendt pr mail til morten.sterri@hotmail.com eller poststemplet senest 13.2.2023
Postadresse er Karmøy Hundeklubb, Postboks 27, 4295 Vedavågen.

Forslag til styremedlemmer og varamedlemmer sendes til
valgkomitéen på mail til britkristin_peters@hotmail.com innen 13.2.2023

 

Innkalling med alle dokumenter ble lagt ut på hjemmesiden 26.02.2023
Du finner alle papirer her.

 

-------------------

Ekstraordinært Årsmøte 2022
Blir holdt 4.4.2022 kl 19.00
Sted: Karmøy Kulturhus, 3. etasje

Sakspapirene finner du her.

Saksliste: punkt 6 fra Årsmøtet 14.03.2022  

 

Valg

 

Styre:
Leder - 2 år
2 styremedlemmer  - 2 år
2 varamedlemmer - 1 år
(3 styremedlemmer - ikke på valg)

Valgkomité :

Leder 2 år
1 medlem 2 år
1 varamedlem 1 år
(1 medlem - ikke på valg)


Revisor for 2 år og vararevisor for 1 år

Forslag til ledige verv sendes skriftlig til valgkomitéen innen 28.03.2022 til britkristin_peters@hotmail.com

 

Bekjentgjøring av dato og frister for ekstraordinært årsmøte 2022
ble lagt ut 17.03.2022

-------------------

 

Årsmøtet i Karmøy Hundeklubb 2022
Blir avholdt mandag 14.mars, klokken 18.00
Sted: Karmøy kulturhus, 3. etasje

 

Forslag til saker som skal behandles av årsmøtet må være sendt pr mail til laila.s.rasmussen@hotmail.com eller poststemplet senest 14.2.2022
Postadresse er Karmøy Hundeklubb, Postboks 27, 4295 Vedavågen.

 

Forslag til styremedlemmer og varamedlemmer sendes til
valgkomitéen på mail til britkristin_peters@hotmail.com innen 14.2.2022

 

Innkalling med alle dokumenter ble lagt ut på hjemmesiden 28.02.2022
Du finner alle papirer her.

 

Bekjentgjøring av dato ble lagt ut på hjemmesiden 15.10.2021

---------------------

 

Årsmøtet i Karmøy Hundeklubb 2021

ble avholdt mandag15.02.2021
Sted: Karmøy kulturhus, storsalen (teatersalen)

Årsmøtepapirene ble gjennomgått og godkjent

Innstilling til nytt styre ble godkjent.

Innkalling til årsmøtet 2021 med årsmøtedokumenter ble lagt ut på hjemmesiden 01.02.2021
Du finner alle papirer her.

Bekjentgjøring av dato for årsmøtet (15.02.2021)
ble lagt ut på hjemmesiden 20.12.2020

-------------------

Årsmøtet i Karmøy Hundeklubb 2020

AVLYST

28.05.2020 Det er av styret i Karmøy Hundeklubb blitt vurdert at det er vanskelig å gjennomføre årets årsmøte med de smittevernhensyn som er satt pr nå. Årsmøtet 2020 er herved avlyst.

UTSATT
13.03.2020 Pga Korona blir møtet satt opp med ny dato

når smittefaren er erklært over, evt avlyst om det blir nødvendig. 

Innkalling ble sendt ut 08.03.2020. Papirene finner du her


Bekjentgjøring av dato for årsmøtet ( 23.03.2020) ble lagt ut på hjemmesiden 13.01.2020

 

-------------------

Årsmøtet i Karmøy Hundeklubb 2019
ble avholdt mandag 18.03.2019 

Årsmøtepapirene ble gjennomgått og godkjent

Innstilling til nytt styre ble godkjent.

Innkalling ble sendt ut 22.02.2019.


Bekjentgjøring av dato for årsmøtet ble lagt ut på hjemmesiden 21.01.2019

 

------------------

Årsmøtet i Karmøy Hundeklubb 2018 

ble avholdt mandag 19.03.2018 kl 19.00

Årsmøtepapirene ble gjennomgått og godkjent

Innstilling til nytt styre ble godkjent

bottom of page