Årsmøtet i Karmøy Hundeklubb 2022

mandag 14.mars kl 18.00

Sted: Karmøy kulturhus, 3. etasje.
Årsmøtedokumenter ble lagt ut 28.02.2022, og du finner dem her.

 

Forslag til saker som skal behandles av årsmøtet må være sendt pr mail til

laila.s.rasmussen@hotmail.com eller poststemplet senest 14.2.2022

Postadresse er Karmøy Hundeklubb, Postboks 27, 4295 Vedavågen.

 

Forslag til styremedlemmer, varamedlemmer og medlemmer til valgkomité sendes til leder av valgkomitéen Brit Kristin Peters på mail til

britkristin_peters@hotmail.com innen 14.2.2022

Bekjentgjøring av dato for årsmøtet
ble lagt ut på hjemmesiden 15.10.2021