top of page

ÅRSKONKURRANSE


Agility 
(Felles for AG og AG Hopp
)

  1. Eier må være medlem av Karmøy Hundeklubb.

  2. Hunden må være i medlemmets eie fra og med første tellende konkurranse.

  3. En og samme hund kan teoretisk delta i flere klasser på et og samme år. Kun NKK godkjente (offisielle) arrangement. De 5 beste prøveresultatene er gjeldene. 

  4. Ved poenglikhet kåres den hund som har høyest gjennomsnittsfart i forhold til makstid av innsendte resultater

  5. Resultater som bekrefter oppnådde premiering er kopi/ screenshot fra dogweb eller Devent. 

  6. Resultatene må være KHK styre i hende senest og innen 31.12 det aktuelle året. Innsendte resultater må merkes med eiers navn, hundens registreringsnummer og hvilken klasse resultatene gjelder. Sendes på epost til: lilliankarin@hotmail.com 

  7. Innsender står selv ansvarlig for at resultatene er korrekte, innsendte i tide og følger statuttene for premiering. Styret har rett til å sjekke at innsendte resultater er korrekte. 

  8. Det blir satt opp premier til vinnerne samt diplom til de 5 beste i alle klasse

Følgende regler gjelder for poengberegning (Her gjelder både Agility og Agility hoppresultater): 

 

Man slår sammen summen av plassering og feilpoeng, laveste totalsum gir best resultat. 

For at medlemmer som har mindre enn 5 tellende resultater ikke skal ha en fordel i forhold til poengsetting, deles poengsummen på antall innsendte løp. 

 

Vi kårer mestvinnende per klasse, så alle størrelsesklasser i de respektive klassene konkurrerer mot hverandre. 

 

Eksempler på resultater for klasse 1: 

Hund nr 1: 

Løp.        Plassering.       Feilpoeng:         Tid:              Makstid: 

1.            1.                      0.                       40:63s.        51s 

2.            4.                     10.                      49:34s.        53s 

3.            1.                      0.                       46:69s.        46s 

4.            1.                      5.                       34:84s.        51s 

5.            2.                     33.15.                 69:15s.        51s 

 

Totalt antall poeng: 

(1+0)+(4+10)+(1+0)+(1+5)+(2+33.15)=57.15p

Delt på 5 løp: 57.15/5 = 11.43 p

 

Hund nr 2: 

Løp:            Plassering:          Feilpoeng:          Tid:            Makstid: 

1.                1.                         0.84.                   50:84s.      50:00s. 

2.                1.                         5.                        42:57s.      51:00s. 

3.                5.                         5.                        37:73s       46:00s. 

 

Totalt antall poeng: 

(1+0.84)+(1+5)+(5+5)=17.84p. 

Delt på 3 løp: 17.84/3=5.95p 

 

Hund nr 2 blir dermed mestvinnende og hund nr 1 blir 2.mestvinnende. 
 

bottom of page