top of page

ÅRSKONKURRANSE


Agility 
(Felles for AG og AG Hopp
)

  1. Eier må være medlem av Karmøy Hundeklubb.

  2. Hunden må være i medlemmets eie fra og med første tellende konkurranse.

  3. En og samme hund kan teoretisk delta i flere klasser på et og samme år. Kun NKK godkjente (offisielle) arrangement. De 5 beste prøveresultatene er gjeldene. 

  4. Ved poenglikhet kåres den hund som har høyest gjennomsnittsfart i forhold til makstid av innsendte resultater

  5. Resultater som bekrefter oppnådde premiering er kopi/ screenshot fra dogweb eller Devent. 

  6. Resultatene må være KHK styre i hende senest og innen 31.12 det aktuelle året. Innsendte resultater må merkes med eiers navn, hundens registreringsnummer og hvilken klasse resultatene gjelder.
    Sendes på epost til: lilliankarin@hotmail.com 

  7. Innsender står selv ansvarlig for at resultatene er korrekte, innsendte i tide og følger statuttene for premiering. Styret har rett til å sjekke at innsendte resultater er korrekte. 

  8. Det blir satt opp premier til vinnerne samt diplom til de 10 beste i alle klasse

Følgende regler gjelder for poengberegning (Her gjelder både Agility og Agility hoppresultater): 

 

Man slår sammen summen av plassering og feilpoeng, laveste totalsum gir best resultat. Disk er tellende og gir 40 poeng.

For at medlemmer som har mindre enn 5 tellende resultater ikke skal ha en fordel i forhold til poengsetting, deles poengsummen på antall innsendte løp. 

 

Vi kårer mestvinnende per klasse, så alle størrelsesklasser i de respektive klassene konkurrerer mot hverandre. 

Eksempler på resultater for klasse 1: 

Hund nr 1: 

Løp 1:

Plassering: 1. plass
Feilpoeng: 0p
Tid: 40.63s
Maxtid: 51s

Løp 4:

Plassering: 1. plass

Feilpoeng: 5p

Tid: 34.84s

Maxtid: 51s

Løp 2:

Plassering: 4. plass

Feilpoeng: 10p

Tid: 49.34s

Maxtid: 53s

Løp 5:

Plassering: 2. plass

Feilpoeng: 33.15p (15 + 18.15)

Tid: 69.15s

Maxtid: 51s (+ 18.15)

Løp 3:

Plassering: 1. plass
Feilpoeng: 0p
Tid: 46.69s
Maxtid: 47s

Totalt antall poeng: 

(1+0) + (4+10) + (1+0) + (1+5) + (2+33.15) = 57.15p

Delt på 5 løp: 57.15/5 = 11.43 p

 

Hund nr 2: 

Løp 1:

Plassering: 1. plass
Feilpoeng: 0.84p (0 + 0.84)
Tid: 50.84s
Maxtid: 50s (+ 0.84)

Løp 2:

Plassering: 1. plass

Feilpoeng: 5p

Tid: 42.57s

Maxtid: 51s

Løp 3:

Plassering: 5. plass
Feilpoeng: 5p
Tid: 37.73s
Maxtid: 46s

Totalt antall poeng: 

(1+0.84) + (1+5) + (5+5) = 17.84p. 

Delt på 3 løp: 17.84/3 = 5.95p 

 

Hund nr 2 blir dermed mestvinnende og hund nr 1 blir 2.mestvinnende. 

bottom of page