top of page

Styrets sammensetning 2022:
 

Leder: Morten Sterri, e-post: morten.sterri@hotmail.com - mob: 95743024

Nestleder/kasserer: Marie Stonghaugen, e-post: mirc_marie@hotmail.com - mob: 92430721

Styremedlem: Ole Opheim

Styremedlem: Tone Høines Huus

Styremedlem: Trygve Hermann Helgesen

Styremedlem: Stephanie Sterri

1. vara: Janne Alice Tangjerd
2. vara: Lillian Karin Johannesen

Utstillingskomité:
Leder: Tone Høines - e-post: tonehoines@gmail.com - mob: 47255998
Nestleder: Laila Stava Rasmussen
Medlem: Marie Stonghaugen
Medlem: Janne Alice Tangjerd

Medlem: Wibekke Opheim

Kaffekomité: 

Stephanie Sterri.

Agilitygruppen:
Leder: Stephanie Sterri - e-post: steste8@hotmail.com - mob: 40246142
Medlem: Marianne Lothe Aarsand

Medlem: Lillian Karin Johannessen

Medlem: Ellen Marie Ronæs

 

 

Rallylydighetsgruppen:
Leder: Elisabeth Orvik Nilsen - e-post: artigmedhund@live.no - mob: 40606357
Medlem: Lillian Karin Johannesen
Medlem: Stephanie Sterri

Lydighetsgruppen:
Leder: Marianne Sol Levinsen - e-post: mariannesol1@hotmail.com - mob: 41663315

Ringtrening:
Kontaktperson:
Marie Stonghaugen - 
e-post: mirc_marie@hotmail.com - mob: 92430721
 


Webmaster:
Janne Alice Tangjerd - e-post: jannealicetangjerd@hotmail.com

 

 

Valgkomité 2021:

Leder: Brit Kristin Peters - britkristin_peters@hotmail.com
Medlem: Anne Britt Gabrielsen

Medlem: Marianne Sol Levinsen
vara: mangler

 

Revisor 2021:
Jan Helge Gulliksen
Vararevisor: Tårn Ubøe

Postadresse:
Karmøy Hundeklubb

Postboks 27
4295 Vedavågen

Styret og Komitéer

bottom of page