Styrets sammensetning 2020:
 

Leder: Laila Stava Rasmussen:

e-post: laila.s.rasmussen@hotmail.com - mob: 47850507


Nestleder/kasserer: Marie Stonghaugen

e-post: mirc_marie@hotmail.com - mob: 92430721


Styremedlem: Ole Opheim


Styremedlem: Tone Høines Huus

Styremedlem: Trygve Hermann Helgesen


Styremedlem: Hjørdis Vierdal Møksvold

1. vara: Janne Alice Tangjerd
2. vara: Dagny Kristin Thomassen

Utstillingskomité 2021:
 

Laila Stava Rasmussen - laila.s.rasmussen@hotmail.com - mob: 47850507

Tone Høines Huus - tonehoines@epost.no - mob: 47255998

Maria Huseby Opheim

Kaffekomité 2020:

Leder: Hjørdis Vierdal Møksvold
e-post: hjordis@haugnett.no - mob: 45611872

Agilitygruppen:
Kontaktperson: Stephanie Sterri - mob: 40246142

Ringtrening KHK - Miniatyrer:
Kontaktperson:
Marie Stonghaugen

e-post: mirc_marie@hotmail.com - mob: 92430721


Valgkomité 2020:

Leder: Brit Kristin Peters - britkristin_peters@hotmail .com
Linn Gjerde
Anne Britt Gabrielsen

Revisor 2020:
Jan Helge Gulliksen

Postadresse:
Karmøy Hundeklubb

Postboks 27
4295 Vedavågen

Styret og Komitéer