ÅRSKONKURRANSE


Årets mestvinnende valp

Årets mestvinnende voksen

Årets mestvinnende veteran
 

  1. Eier må være medlem av Karmøy Hundeklubb

  2. Hunden må være i medlemmets eie fra og med første tellende konkurranse.

  3. Aldersbestemmelsene i NKK`s utstillingsregler er til enhver tid avgjørende for hvilke klasser hunden deltar i. En og samme hund kan teoretisk delta i to klasser på et og samme år. Kun NKK godkjente (offisielle) arrangement. De fem beste utstillingene/skuene teller, for fem forskjellige dommere. Ved poenglikhet kåres den hund som har høyest gjennomsnitts poengsum av totalt antall starter.

  4. Resultater som bekrefter oppnådde premiering er kopi av kritikkskjema, eller avskrift av denne. I tillegg må det føres på hvor mange startende det var i henhold til katalogen, sted og dato, hundens tittel og navn samt eier og eventuelle plasseringer i BIG og BIS.  Resultatene må være KHK styre i hende senest og innen 31.12. det aktuelle året. Sendes på e-post til: haajesp@online.no

  5. Innsender står selv ansvarlig for at resultatene er korrekte, innsendte i tide og følger statuttene for premiering. Styret har rett til å sjekke at innsendte resultater er korrekte.

  6. For å få poeng fra BIG og BIS må utstillingen/skuet være åpen for alle raser

  7. Poengberegning for veteraner gjelder kun i veteranklassen.

  8. Det blir satt opp premier til vinnerne samt diplom til de 10 beste i alle klasser.

  9. Det er kun ett poengtall fra tabellen pluss det høyeste tilleggspoenget på hver utstilling/skue som er tellende (maks 2 poengtall pr. utstilling/skue).

  10. Følgende tabell og tilleggspoeng gjelder for poeng beregning.